Som frilansjournalist er man ikke fast ansatt i en avis eller i et magasin, og står derfor mer fritt til å velge hva man ønsker å skrive om. Hvordan man jobber kommer an på hvilke typer saker man skriver. Om man jobber i en avis med fokus på nyheter handler det alltid om å være på rett sted til rett tid, og dette innebærer derfor mye spontan reising for å kunne dekke saker for oppdragsgiverne sine.

Frilansjournalistikk og usikkerhet

Man vil alltid ha større frihet til å velge hvordan man jobber som frilansjournalist. Dette gjør at man i større grad kan bestemme hvordan hverdagen skal se ut, men det finnes også mange usikkerhetsmomenter i jobben som frilansjournalist. Med den større friheten kreves det også langt mer disiplin enn om man er fast ansatt. Som frilanser får du kun betalt når man leverer en ferdig sak og det er derfor kun opp til deg å levere.

Den største ulempen med å være frilanser er usikkerheten når det kommer til fremtidig arbeid. Selv om man er flink og opparbeider seg et navn i bransjen, kan man over natten miste oppdragsgivere og jobber. Dette er noe det er viktig å tenke over når man bestemmer seg for hvor mye man skal fakturere sine oppdragsgivere. En frilanser må i større grad være god til å sette av penger til skatt, uforutsette utgifter og situasjoner som kan oppstå i fremtiden.