Hvordan lykkes med regnskapet som frilansjournalist?

Det å jobbe som frilansjournalist har mange fordeler – man har stor frihet og en variert arbeidshverdag, men som frilans er det også flere risikomomenter man må være klar over for å kunne bygge en spennende karriere. I denne teksten gjennomgår jeg noen av mine erfaringer og gir mine beste tips til de som ønsker å starte en karriere som frilansjournalist.

Regnskap og enkeltmannsforetak

Som frilansjournalist vil man som oftest få betalt av sine oppdragsgivere ved å sende en faktura for de tekstene og tjenestene man utfører. Det er nemlig slik at om man er ansatt i en bedrift, fører dette til ekstra kostnader og ansvar for bedriften, og det er noe de fleste bedrifter ikke ønsker dersom man ikke skal bli fast ansatt. Det enkleste er å opprette et enkeltmannsforetak da dette er gratis og er veldig enkelt. Et enkeltmannsforetak er kort forklart et lite firma som gir deg muligheten til å sende faktura for tjenester du utfører, men det er ikke et stort skille mellom deg som privatperson og enkeltmannsforetaket. Dette innebærer noe risiko dersom man ønsker å ta opp lån for å utvikle bedriften eller utfører aktiviteter hvor man kan ende opp med et erstatningsansvar. Da er det nemlig slik at kreditorene kan gå etter deg som privatperson.

Når man skal fakturere en kunde må man sende en faktura. Skattemyndighetene setter visse krav til en faktura og det er anbefalt å benytte seg av et regnskapsprogram slik at det blir lettere å holde orden. I dag finnes det heldigvis nettbaserte løsninger som er så gode at man ikke nødvendigvis trenger å betale for en regnskapsfører, såfremt man er flink til å bokføre bilag så fort man får de og overholder tidsfrister fra det offentlige når det kommer til rapportering og betaling av skatt og avgifter. Mange som starter sitt eget firma opplever problemer hvis man ikke er nøye på dette da det sjelden er muligheter for tilgivelse når det kommer til betaling av skatt og avgift. Derfor er det viktig at man setter av penger til skatt i løpet av året!