Investering

Startguide: Investering i opsjoner

Hva i alle dager er en opsjon tenker kanskje du? I så fall er du ikke alene, for det kan for mange virke litt uforståelig med å kjøpe retten til å kjøpe noe. Men, opsjoner har i mange tilfeller mange muligheter som følger med seg, og kan være en morsom og spennende form for investering.

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å investere, uansett om du er frilansforfatter eller byggingeniør. Derfor skal vi her ta deg gjennom en liten introduksjon til opsjoner for å gjøre deg litt mer bevisst på denne investeringsmuligheten. 

Hva er en opsjon?

Man kan nesten ikke starte en nybegynner guide om opsjoner uten å forklare hva en opsjon faktisk er. Vi skal forsøke å unngå å bruke for mye fagspråk for å unngå forvirring, men noen av begrepene du burde bemerke deg er opsjoner, futures og forwards.

Disse er tre typer derivater som omhandler hva du faktisk har handlet. I korte trekke handler dette om at du har kjøpt en rett til en aksje, og du har sikret deg en pris på denne aksjen som ikke kan endre seg. Et derivat er derfor et papir som sørger for at dersom aksjen endrer verdi vil også derivatet endre verdi tilsvarende slik at du fortsatt får kjøpt aksjen til den avtalte prisen.

Det er også viktig å påpeke her at en opsjon er en rett til å kjøpe, og medfører ingen plikt til å faktisk gjennomføre handelen for den som eier rettigheten.

Kjøps- og salgsopsjoner

Når man investerer i opsjoner vil man raskt se at det finnes to forskjellige typer opsjoner, og disse handler om hvilken rettighet man kjøper seg. Disse kalles salgsopsjoner og kjøpsopsjoner.

Dersom man kjøper en kjøpsopsjon, vil man ha kjøpt seg retten til å kjøpe en aksje til en gitt verdi på et senere tidspunkt. Kjøper man derimot en salgsopsjon vil man sitte med retten til å selge en aksje til en avtalt pris. Man kan se på en salgsopsjon som en form for forsikring som sikrer at man har mulighet til å selge seg ut av avtalen igjen til den avtalte prisen.

Kjøpe en opsjon

Dersom du tror på at aksjekursen i et selskap skal stige på sikt kan det være en god ide å kjøpe en opsjon i selskapet. Du må ut med en liten sum penger for å kjøpe opsjonen, men da har du også kjøpt deg retten til å kjøpe aksjer dersom du ser at prisen er på vei opp. Skulle verdien stige raskt har du fortsatt kjøpt retten til å handle for den opprinnelige summen.