Finans og økonomijournalistikk

Finans og økonomi omringer oss alle i hverdagen og er en svært viktig del av vårt samfunn. Man trenger ikke å se langt tilbake i tid for å se hvordan forstyrrelser i økonomien gir store utslag i samfunnets virkemåte. Det er derfor svært forståelig at nyheter og saker om finans og økonomi er svært etterspurt, enten det handler om verdens finansmarkeder eller realøkonomien her til lands.

I økonomisk turbulente tider har pressen tidligere utspilt en svært sentral rolle da vi fungerer som den primære informasjonskilden for vanlige folk. Det er derfor viktig at man forstår hvilket samfunnsansvar man har som journalist innenfor finans og økonomi. Det er viktig at man ikke skriver på en måte som gir hverken for negative eller for positive utsikter. Man skal skrive slik at virkeligheten blir representert på en saklig og opplysende måte.

Den globale finanskrisen og rentenivåer

I årene som fulgte den globale finanskrisen i 2008 har vi befunnet oss i en makro-økonomisk syklus kjennetegnet av svært lave rentenivåer. Dette har vært et resultat av finans og pengepolitikken de ulike sentralbankene har fremmet. Formålet med å holde rentene så lave er at investering og konsum skal øke. Dette har vi også sett her til lands da flere velger å benytte seg av santander kredittkort til å finansiere konsumutgifter. Det er ikke noe galt ved å bruke kredittkort til dette. Det er nemlig slik at når renten er så lav så vil det koste mindre å låne, og når man kompenserer for inflasjon lønner det seg for eksempel ikke å spare langsiktig i bank da bankinnskuddet vil tape verdi over tid.